Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål om vårt arbeid.

Ullensaker Idrettsråd
c/o Jan Ivar Engebretsen, Lievegen 11, 2067 Jessheim

Tlf.: 909 18 410 
E-post: jaivenge@online.no

Ullensaker Idrettsråd 
Postboks 411
2051  JESSHEIM

E-post: ullensaker.idrettsrad@gmail.com