Styret i Ullensaker Idrettsråd

 

Styret i Ullensaker Idrettsråd består etter årsmøtet i 2019 av følgende representanter:

Leder

Jan Ivar Engebretsen

jaivenge@online.no

 909 18 410

Nestleder. Ansvar: leder anleggsgruppa

Trond Mikkelsen

trond.mikkelsen@online.no

 993 89 579

Styremedlem. Ansvar: sekretær

Liv Anita Mikkelborg

livanita.mikkelborg@tryg.no

 480 10 267

Styremedlem. Ansvar: kasserer

Iren Antonsen 

iren@antonsen-regnskap.no

 958 09 197

Styremedlem. Ansvar: leder av barne- og ungdoms-              

tiltaket

Knut Berger

kn-b2@online.no

 926 93 334

Styremedlem. Ansvar: utdanning/integrering og

materialforvalter 

Asgeir Sand

rstrykk@online.no

 909 93 190

Styremedlem. Nestleder anleggsgruppa

Asbjørn Molberg

borgenil@hotmail.com 

 992 15 740

Styremedlem. Medlem anleggsgruppea

Jonas Johansson

jonas.johansson@choice.no

 909 63 491

Styremedlem. Medlem anleggsgruppa

Ole Øistein Johasen 

roemuabygg@gmail.com

 470 24 979

Styremedlem. Medlem av anleggsgruppa

Christian Rudi Andersen

christian.andersen@stangeskovene.no    

 958 72 712

Varamedlem 1. Medlem anleggsgruppen

Terje Rokoengen                    

terje@rokoengen.no

 482 00 482

Varamedlem 2. Ansvar: Prosjekt

Anne Kjersti Lyvik 

akekorn@hotmail.com

 938 84 893

Varamedlem 3. Vara til barne-og ungdomstiltaket

Lise Jørgensen

lisesj@hotmail.com

 

Valgkomiteen. Leder

Ken Andre Mikkelborg

kenam@bilglassgruppen.no 

 993 88 218

Valgkomiteen.

Ivar Hauglid

ivar@hauglid.no

 414 02 525

Valgkomiteen.

Elisabeth M. Mogård

elmo@flt.no

 917 69 654